Όπως θα ήθελες να είσαι..

Ιούν 12, 2017 / QUOTES

Να φτιάξεις μια ιδεατή εικόνα του εαυτού σου, όπως θα ήθελες να είσαι, να την κρεμάσεις στον τοίχο, να την κοιτάς κάθε μέρα και να ορκιστείς ποτέ να μην την ντροπιάσεις. Νίκος Καζαντζάκης...

Συνέχεια εδώ